Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

17:54
3543 da04
Tags: hair colours
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagaabu gaabu
Lithieu
17:51
Lithieu
17:39
6619 a3b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakina kina
Lithieu
17:36
4356 013e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakina kina
Lithieu
17:35
Lithieu
17:32
Lithieu
17:28
3127 a333 500
Reposted frombirke birke viakina kina
Lithieu
17:27
3943 acdc 500
Tags: Ghibli movies
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
Lithieu
17:27
8837 418a
Tags: Ghibli movies gif
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
Lithieu
17:25
3059 35b2
Tags: Ghibli movies gif
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
Lithieu
17:21
Reposted fromFlau Flau viaslowianecznik slowianecznik
Lithieu
17:17
1951 73f3
Jagnięcym futerkiem wałek pokryty
Na metalowym leży regale
Trochę widoczny, choć trochę skryty
Przywodzi na myśl tatrzańskie hale

Czyją to była owa owieczka
Której futerkiem malujesz krużganek?
Hasała po łąkach jak tancereczka
A teraz po niej pozostał ten wałek…

(Adam Mateusz Brożyński)
Lithieu
17:13
Lithieu
17:12
Lithieu
17:05
5634 81e1
Tags: art sculpture
Reposted fromstraytank straytank
Lithieu
17:04
9485 4f83
mankind divided
Tags: games gif
Reposted fromstraytank straytank
Lithieu
16:58
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viacinnamontea cinnamontea
Lithieu
16:58
8976 0f61
Tags: Ghibli movies gif
Reposted fromFavCartoons FavCartoons

July 26 2016

Lithieu
20:34

July 21 2016

Lithieu
23:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl